MED DITT BEHOV AV OMSORG I FÖRSTA RUMMET

Våra tjänster

Vi på Care4You kan hjälper dig med personlig omsorg i hemmet.

Hjälpen planeras tillsammans med dig och utifrån dina behov och önskemål.

Du kan välja oss om du bor i Sundsvalls centrum, Alnö, Bredsand samt Njurunda landsbygd. 

Hemtjänst


Med hemtjänst får du möjlighet att styra din tillvaro efter dina behov och önskemål. Hemtjänsten är behovsbaserad och något du ansöker om hos kommunen.

Hushållsnära tjänster


Om du vill ha service utöver ditt beviljade bistånd eller inte har något bistånd alls. Kan vi hjälpa dig i vårt företag 4YOU som ingår i samma koncern. 

När kan jag få hemtjänst?

1

Behov av hjälp


Vi på Care4You kan ge dig det stöd du behöver för att klara av att fortsätta bo hemma. 

2

Ansök om hemtjänst


För att få hemtjänst måste du först ansöka om det hos Sundsvalls kommun. 

3

Beviljad hemtjänst


Nu kan du välja den hemtjänst du vill ska hjälpa dig och meddela ditt val till din biståndshandläggare.

4

Vi kontaktar dig


Om du valt Care4You tar vi kontakt med dig. Du får gärna själv kontakta oss om du har frågor. 

Ditt behov av omsorg i första rummet


Vi är bolaget med stort hjärta som sätter ditt behov av hjälp och omsorg i första rummet.

Dina behov styr vårt arbete inom ramen för beviljade insatser.

Om oss

Care4You startade sin verksamhet i Sundsvall 2020. Vi har idag 50 medarbetare som är utbildade undersköterskor eller internutbildade vårdbiträden. All personal pratar svenska och engelska. 


Vår affärsidé

Vi har ett salutogent förhållningssätt till våra kunder och personal, och ser människan när vi jobbar. På så sätt får vi kunder och personal som är nöjda med oss och vår verksamhet, och ett hemtjänstföretag för framtiden.


Ledningssystem

CornaBorealis AB arbetar med ett processbaserat ledningssystem för kvalité och miljö, som uppfyller kraven för SOS 2011:9, Socialstyrelsens föreskrifter, ISO14001 för miljöledningssystem och allmänna råd för ledningssytem för kvalité i verksamheten enligt SOL och Lex Sarah.Kom i kontakt med oss

Är du intresserad av våra tjänster eller vill bli kund hos oss?

Ring eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Öppettider

Måndag - Fredag, 08:00 - 16:00

Lördag & Söndag, Stängt