Vill du välja Care4You som din hemtjänst?


Du kan välja Care4You som din utförare av hemtjänst om du bor i Sundsvalls centrum, på Alnö, Bredsand samt Njurunda landsbygd.


Ta kontakt med en biståndshandläggare på Sundsvalls kommun på telefon      060-19 25 50.


Du kan bli beviljad hemstjänst som ett bistånd enligt socialtjänstlagen. Stödet är behovsprövat och du betalar utifrån hur mycket hjälp du behöver och hur stor inkomst du har. Kostnaden är densamma oavsett vilken utförare du väljer. Detta kan vi hjälpa dig med i hemtjänsten


Vi har ett brett utbud av tjänster från alldagliga stödjande serviceinsatser till personlig och medicinsk omvårdnad. Nedan kan du  se exempel på vad vi utför inom varje tjänst. 

Serviceinsatser

 • Städning,Tvätt, Strykning, Bädd
 • Avlösning för anhöriga
 • Inköp, Matlagning, Matlådor
 • Apoteksärenden
 • Ledsagning – viktiga ärenden
 • Aktiviteter
 • Kontaktperson
 • Trygghetslarm

Omsorgsinsatser

 • Personlig hygien
 • På- och avklädning
 • Komma i och ur säng
 • Hjälp med förflyttning
 • Annat stöd vid måltider
 • Tillsyn av olika slag
 • Promenader
 • Social samvaro

Delegerade

 • Stödstrumpor
 • Medicingivning
 • Ögondroppar
 • Omläggningar
 • PK-prover
 • Gångträning
 • Diabetes-stöd
 • Stomibyten