Om oss

Vi är det lilla bolaget med stort hjärta som sätter ditt behov av hjälp och omsorg i första rummet. Det är dina behov som styr vårt arbete inom ramen för beviljade insatser. Vi som företag kommer att utse en kontaktperson som har det löpande ansvaret för att du får den hjälp och omvårdnad du är beviljad. Kontinuitet, personkemi och respekt, samt professionellt bemötande är av största vikt för oss.