Om oss

Vi är bolaget med stort hjärta som sätter ditt behov av hjälp och omsorg i första rummet. Det är dina behov som styr vårt arbete inom ramen för beviljade insatser.


Vi som företag kommer att utse en kontaktperson som har det löpande ansvaret för att du får den hjälp och omvårdnad du är beviljad. Kontinuitet, personkemi och respekt, samt professionellt bemötande är av största vikt för oss.


Vår affärsidé

Vi har ett salutogent förhållningssätt till våra kunder och personal, och ser människan när vi jobbar. På så sätt får vi kunder och personal som är nöjda med oss och vår verksamhet, och ett hemtjänstföretag för framtidenLedningssystem

CornaBorealis AB arbetar med ett processbaserat ledningssystem för kvalité och miljö, som uppfyller kraven för SOS 2011:9, Socialstyrelsens föreskrifter, ISO14001 för miljöledningssystem och allmänna råd för ledningssytem för kvalité i verksamheten enligt SOL och Lex Sarah.